Вісник Астрономічної школи, 2013, том 9, № 2

Зєлик Я.І.93
Створення засобів і розроблення методик післястартового калібрування оптичних засобів космічного спостереження космічної системи «Січ»
Гугля Л.I., Рябов М.I, Cухарев А.Л.102
Властивості індексів космічної погоди і можливість їх застосування до аналізу даних довготривалих вимірів потоків радіоджерел на радіотелескопі «Уран-4»
Куліченко М.О., Шульга О.В., Козирєв Є.С., Сибірякова Є.С.107
Телевізійні спостереження метеорів в Науково-дослідному інституті «Миколаївська астрономічна обсерваторія»
Клянчін А.І., Прокоф'єва-Михайловська В.В.111
Визначення розмірів кратерів на поверхнях безатмосферних тіл Сонячної системи наземним методом
Сидоренко М.В., Сущов О.Б.115
Роль стохастичного розсіяння в турбулентних областях Virgo A
Мікаїлов Х.М., Чурюмов К.І., Гулієв Р.А., Ісмаїлова Ш.К.119
Каталог емісійних ліній в спектрі комети C/2004 Q2 (Мейчгоулца) 15 січня 2004 року
Чурюмов К.І.125
Каталог комет, що проходять через перигелій у 2014 р.
Гончаренко О.С., Денисюк Б.І., Катушков В.О., Гладілін В.М.130
Відновлення профілю геоїда за допомогою сплайн-функцій
Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Стеценко І.В.134
Розробка моделі геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системі управління територіями
Чурюмов К.І., Рапопорт Ю.Г.139
Солітонна модель утворення сферичних хмар у плазмових хвостах комет
Богдан А.В., Марченко В.В., Гнатик Б.І.142
Мультихвильове дослідження структури позагалактичних джетів
Відьмаченко А.П., Стєклов А.Ф.146
Вивчення кометної речовини на земній поверхні
Кабашников В.П., Міліневський Г.П., Бовчалюк А.П., Данилевський В.О.149
Визначення районів джерел аерозолів, що надходять у центральну частину України, методом статистики зворотних траєкторій
Коваленко Н.С., Гулієв Р.А., Чурюмов К.І., Пономаренко В.О., Клещонок В.В.155
Динамічна еволюція 93-х Дамоклоїдів
Чернецька Н.В., Чубко Л.С.162
Аналіз результатів ортотрансформування космічних зображень різними методами
Косарєв М.В., Ясенев С.О.169
Аналіз матеріалів космічного знімання для використання в задачах геоінформаційного картографування
Карімов А.М.176
Поглинання метану в атмосфері Сатурна поблизу рівнодення 2009 р.
Терещенко А.О., Завізіон О.В., Железняк О.О.180
Уточнення апроксимації гравітаційного поля небесних тіл методом багатогранників