Вісник Астрономічної школи, 2013, том 9, № 1

Бабенко М.О., Захожай В.А.6
Узагальнена шкала ефективних температур зір головної послідовності та субзір
Чурюмов К.І., Пономаренко В.О., Клещонок В.В., Баранський О.Р., Коваленко Н.С.10
Люмінесцентний континуум та інші спектральні особливості комети С/2007 N3 (Lulin)
Лозицький В.Г.15
До питання про часові зміни магнітного поля в маломасштабних силових трубках впродовж 11-річного циклу сонячної активності
Жданов В.І., Федорова О.В., Александров О.М., Слюсар В.М.20
Космологічні та астрофізичні виклики загальної теорії відносності
Криводубський В.Н.28
Роль негативної спіральної турбулентної в'язкості в фрагментації магнітних полів на Сонці
Пилипенко С.Г.37
Використання вимірів супутника UARS для дослідження варіацій вітру у верхній атмосфері
Кручиненко В.Г., Чурюмов К.I., Мозгова А.М.43
Фізика Челябінського боліду
Ніколаєнко О.Є., Шугалій О.О.48
Використання геоінформаційних технологій в задачах транспортної логістики
Сухов П.П.51
Фотометрія геостаціонарних супутників на малих фазових кутах
Соколовська А.В.54
Системні методи дослідження стану міських територій на основі космічної інформації ДЗЗ (на прикладі м. Києва)
Томченко О.В.59
Системний підхід при оцінці екологічного стану мілководь Київського водосховища на основі даних ДЗЗ
Тугай А.В.64
Спектри рентгенівських галактик у філаментах
Радченко К.О.68
Стійкість ретроградних орбіт супутників у несферичному гравітаційному полі планети
Слюсарев І.Г., Шевченко В.Г., Бельська І.Н., Круглий Ю.Н., Чорний В.Г.75
Результати фотометрії вибраних астероїдів групи Гільди
Василенко А.А., Федорова О.В., Жданов В.І.80
Особливості рентгенівського спектру активного ядра галактики Mrk 1498
Сухарев А.Л., Рябов М.I., Донских А.И., Аллер М.85
Змінність позагалактичних джерел Da55, CTA 102, 3C 120 І OJ 287 в діапазоні сантиметрових хвиль