Вісник Астрономічної школи, 2012, том 8, № 1

Бабенко М.О., Захожай В.А.6
Нові маси зір, розрахунок прямими методами
Захожай В.А., Бабенко М.О.13
Навколосонячне зоряно-субзоряне оточення. І. Розташування в Галактиці і каталоги
Ксанфомаліті Л.В., Чурюмов К.І.22
Фізичний механізм майбутнього розділення ядра комети 103Р/Хартлі 2
Антонов В.А., Железняк О.О., Терещенко А.О.28
Визначення замкнених орбіт навколо тривісних галактик, що обертаються, енергетичним методом
Коркіна М.П., Коптєва О.М.31
Узагальнення розв'язку Толмена–Бонді
Лозицький В.Г., Єфіменко В.М.34
Прогноз максимуму сонячної активності у 24-му циклі
Чурюмов К.І.38
Космічні місії до ядер комет – ключі для розуміння космогонії Сонячної системи
Белевцев Р.Я., Чурюмов К.І., Співак С.Д., Мельник О.К.49
Термодинамічна еволюція Землі та Марса з утворенням океану, вільного атмосферного кисню та виникненням життя
Богдан А.В., Марченко В.В., Гнатик Б.І.55
Структура рентгенівського джету квазара 3С 273
Ботигіна О.О., Лозицький В.Г.58
Співставлення магнітних полів в спокійних протуберанцях, виміряних по лініях D3 HeI і Hα
Бурачек В.Г., Железняк О.О., Коберник І.М.62
Автоматизований пристрій визначення астрономічних координат
Єгурнов O.O., Коркіна М.П.66
Космологічна модель з ідеальною рідиною
Казанцев А.М., Сердюков І.В.71
Просторовий розподіл астероїдів поблизу орбіти Землі в різні пори року
Чурюмов К.І., Пономаренко В.О., Клещонок В.В., Баранський О.Р., Коваленко Н.С.75
Дослідження спектрів комети 81Р/Wild 2, отриманих в березні–квітні 2010 року
Харчук С.В., Корсун П.П.80
Утворення смугових структур у пилових хвостах комет
Клянчін А.І., Прокоф'єва-Михайловська В.В.87
Причини розходження даних фотометричних спостережень галілеєвих супутників із Земли та з космоса
Чурюмов К.І., Пономаренко В.О., Клещонок В.В., Мозгова А.М., Кузнєцов М.А.91
Оптична спектроскопія комети 103Р/Hartley 2 в жовтні 2010 року
Лозицький В.Г., Лозицька Н.Й.96
Спостереження 8-кілогауссового магнітного поля у сонячній плямі
Мелех Б.Я., Гаврилова Н.В., Сокіл М.М.101
Методика багатостадійного пошуку оптимізованих фотоіонізаційних моделей світіння високометалічних небулярних об'єктів
Михальчук В.В.104
Різні види місячно-сонячного циклу та їх застосування для обчислення віку Місяця