Вісник Астрономічної школи, 2011, том 7, № 1

Агієнко К.Б.7
Дослідження походження небулярной емісії HeII у спектрах низько-металічних HII областей із Цифрового огляду неба Слоана
Бережной А.А.11
Поведінка металовмісних молекул при входженні метеорів в атмосфери Марса, Юпітера та Титана
Богдан А.В., Гнатик Б.І.16
Динаміка системи подвійних чорних дір в квазарі OJ287
Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Беленок В.Ю.19
Новий варіант методики стереофото- грамметричного знімання місцевості
Гнатик Р.Б.24
Природа космічних променів надвисоких енергій у світлі останніх даних експерименту AUGER
Скульський М.Ю.28
Від пульсацій Сонця до хвильової природи структуризації планетної системи
Коваль А.О.34
Аналіз радіоспостережень спокійного Сонця за допомогою декаметрового телескопа УТР-2
Козак Л.В., Пилипенко С.Г.42
Зміна температури верхньої атмосфери Землі над ураганами за супутниковими вимірюваннями
Кучеров О.П., Паздрій Я.Е.48
Дослідження ураганів дистанційними спектральними методами: поляриметрії, інфрачервоної та мас-спектроскопії
Лозицький В.Г., Андрієць В.Г.56
Структура магнітних полів у слабких сонячних спалахах на фотосферному та хромосферному рівнях
Лозицький В.Г., Ботигіна О.А.60
Співставлення магнітних полів в активних протуберанцях, виміряних по лініях D3 HeІ та Hα
Лозицький В.Г., Клюєва А.І.63
Особливості зеєманівського розщеплення ліній з малими факторами Ланде у спектрі сонячної плями
Марченко В.В., Сукач К., Соколов Д., Комок І., Сущов О.70
Структура позагалактичних струменів на основі рентгенівських та радіо даних
Маслюх В.О., Гнатик Б.I., Островські М., Ставаж Л.74
Пошук нетеплового рентгенівського випромінювання від найближчих скупчень галактик із великомасштабними спалахами активних ядер галактик
Навроцький Ю.Є.78
Оцінка пористості верхнього шару грунту для деяких деталей Місяця
Шпак А.В., Железняк О.О.88
Геоінформаційний аналіз даних дистанційного зондування для прогнозування ймовірності виникнення лісових пожеж
Скрипець А.В., Тронько В.Д., Асанов М.М.93
Дослідження можливості використання оптично прозорих феримагнетиків для створення малогабаритних швидкодіючих фотополяриметрів
Кравченко Д.В.99
Про вплив негравітаційних сил на динаміку комет
Сущов О., Гнатик Б.І., Кобзар О., Марченко В.В.104
Кореляція космічних променів надвисоких енергій з найближчими джерелами
Сидоренко М.В., Гнатик Б.І., Марченко В.В.108
Стохастичне прискорення космічних променів в області гальмування релятивістських струменів в блазарах
Тугай А.В., Василенко А.А.114
Рентгенівське випромінення галактик з емісійними лініями
Відьмаченко А.П., Мороженко О.В., Клянчин А.І.117
Особливості морфології і геології поверхні супутника Юпітера Європи
Відьмаченко А.П., Мороженко О.В., Клянчин А.І., Шавловський В.І., Іванов Ю.С., Костогриз Н.М.133
Асиметрія відбивних властивостей півкуль супутника Юпітера Європи